راه های ارتباطی

ایران، طهران، باسدارن، شارع دوله، بین شارع إختیاریه و شارع دیباجی، رقم 111، بنایه 450 الغربی، طابق 3، وحده 29

00982122765185-00989302882968-00982126650267>

info@dr-sharifi.com

پیج اینستاگرام

ساعت کاری: روزهای زوج 16:00 الی 19:30

Call Now Button